Sohbet  
  Fıkralar  
  Şiirler  
  Burçlar  
  Güzel Sözler  
  Bize ulaşın  
Çanakkale Şiirleri Kısa Çanakkale Şiiri


Çanakkale Zaferi Şiiri

Türkiye'nin kalbi oldu çanakkale
Zaferin en doğal haliydi çanakkale
Siperlerde türk ordusu düşmanı beklerken
iman dolu kalbiyle kazandi zaferi çanakkale

ALLAH ALLAH sesleri yankılandı savaş harbinde,
Türk Ordusunun gücünü gördü dünya bu harpte
Kurumuş topraklara kanımızla yazdık zaferi
Çanakkale Geçilmez, Çanakkale Geçilmez..

Nesilden nesile yankılanacak bu zafer
Dünya biliyor çanakkale geçilmez,
Şehitlerimizin Kanlarıyla yazıldı bu zafer
Türk Ordusu demek Çanakkale demek...

Yazan: Onur Çiğdem


Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde-gösterdiği vahşetle 'bu: bir Avrupalı'
Dedirir-Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!
Eski Dünyâ, yeni Dünyâ, bütün akvâm-ı beşer,
Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer.
Yedi iklimi cihânın duruyor karşında,
Ostralya'yla beraber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk:
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.
Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...
Hani, tâuna da züldür bu rezil istilâ!
Ah o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil,
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle, sefil,
Kustu Mehmedciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbâb,
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağamın yaktığı: Yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara vâdilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız teyyâre.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm?
Çünkü te'sis-i İlahi o metin istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkif edemez sun'-i beşer;
Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedi serhaddi;
'O benim sun'-i bedi'im, onu çiğnetme' dedi.
Asım'ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmiyecek.
Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar,
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi...
Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın.
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb...
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
'Bu, taşındır' diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;
Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Ebr-i nîsânı açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;
Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına,
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.
Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin'i,
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.

Mehmet Akif Ersoy


Bayrağım

Şehit kanlarıyla, vermişim rengini,
Gökten Ay'la-Yıldızı koparmışım;
Yüreğimi koymuşum sana, yüreğimi;
Birde vatan sevgimi....
Dalgalan ey şanlı Bayrağım;
Sen dalgalan, ben coşayım,
Uğruna destanlar yazayım!...

Delikanlımın damarındaki kansın,
Sen, cansın, canansın.
Yansın, bu yürekler sana yansın;
Vatan aşkıyla yansın
Dalgalan ey şanlı Bayrağım;
Sen dalgalan, ben coşayım,
Uğruna destanlar yazayım!...

Sevgisin, Mutluluksun, Umutsun;
Aşksın, Destansın, bulutsun;
Sen bensin, Benliğimsin...
Sana, canım feda olsun!....
Dalgalan ey şanlı Bayrağım;
Sen dalgalan, ben coşayım,
Uğruna destanlar yazayım!...

Yılmaz Çelik


Çanakkale geçilmez

Düşen bir askerle dirilen yürek vuruyor,
Yiğitler haykırıyor; Çanakkale geçilmez.
Karşımda koskoca yaşanmış tarih duruyor,
Yiğitler haykırıyor; Çanakkale geçilmez.

Bu geçmiş tarih insanları bir bir yutuyor,
Yiğitler vurulmuş al kan içinde yatıyor.
Kalanlar vatan için ölmeye can atıyor,
Yiğitler haykırıyor; Çanakkale geçilmez.

Çanakkale gönülde olan varımız demek,
Sevdası ile vatan bizim yarimiz demek.
Bu bayrak bizim namusumuz arımız demek,
Yiğitler haykırıyor; Çanakkale geçilmez.

Bu destan temizler benim gönlümün isini,
Anamın sesi yansıtır yüreğin sesini.
Şehit eşleri bağrına basmış yavrusunu,
Yiğitler haykırıyor; Çanakkale geçilmez.

Yusuf biz bakıp tarihten ibret alıyoruz,
Vatan uğruna biz şehit olup ölüyoruz.
Şehitlere selam durmak için geliyoruz,
Yiğitler haykırıyor; Çanakkale geçilmez.

Yusuf Tuna


18 mart çanakkale

18 mart Çanakkale
doğdu insanlar Çanakkalede
Çanakkalede doğanlar
Çok şanslı bir insanlar

18 mart Çanakkale
Oldü Askerler Çanakkalede
Çanakkalede ölenler
Çok şanslı insalar

çanakkalede doganlar
çanakkalede ölenler
çanakkalede yaşıyanlar
çok şanslı bir insanlar

Gönderen: ZEYNEP TOPALOĞLU


Çanakkale Aslanları

Peygamber kucağı gibi çanakkale...
Uhut gibi çanakkale...
Hamzalar çekti kılıcı
ÇiğnenemezTürkün gururu
Kim söndürebilir bu gül nuru...

Çanakkale Bedir gibi
Bükülmez imanlı bir bilek...

Diri diri güneş gibi uyuyor
Vatanımızın ufkunda güneş gibi duruyor
Bülbül gibi gül dalında
Yıldız yıldız karanlığın yolunda
Kainatın dili Çanakkale aslanları
Şu Çanakkale Bedir gibi
Ona oldum hayran

Güller gibi uyanışları
Güller gibi yanışları
Peygamber gülü Çanakkale aslanları
Şu Çanakkale Bedir gibi
Ona oldum hayran
Bu toprakta şehit olup yatmalı

Türk,Kürt,Laz...sana oldum hayran
Hilalin kulu Çanakkale aslanları
Şu Çanakkale Bedir gibi
Bu toprakta şehit olup yatmalı

Şu yiğitlere bak
Karanlığa vermiyor geçiş
Güneş gibi imanları
Şu Çanakkale Bedir gibi

Hilalin yızdız yıldız nurları
Çanakkale aslanları

Pes dedirtti bana şu "Boğaz harbi"
Şu Çanakkale Bedir gibi
Şeytanın en büyük başarısı eğil
Habil-Kabil kavgası değil
Şu Çanakkale Bedir gibi
Eldeki taş değil
Silahlar vahşi sırtlanlar gibi
Şu Çanakkale Bedir gibi
Hilal -Haç kapışmadı hiç böyle
Cesaretin güneşi "Nusret gemisi"
Şu Çanakkale Bedir gibi
Unutulur bir şey mi

çanakkale aslanlarına demeyin ölü
Çanakkale aslanları cennet gülü

Namus uğruna
Kuran uğruna
Amansız bir savaş o
Gökte yıldız
Yerde nehir kanları
Hala savaşıyor görürsün o nurları
O tekbir sesleri hala geliyor
Can veriyor vatana son nefesleri Hala

Şu Çanakkale Bedir gibi
Bedir gibi ilk tokat
Bedir gibi ilk adım
Bedir gibi cana can
Bedir bir bahardır
Bedir kıyam
Bedir dirilişin adı...
Unutulmasın Çanakkale aslanları diye
Şu güneş o günlerden hediye
Mahşere kadar
Gökler ağlar bulutlar anar
Unutulmayacak Çanakkale aslanları

Şu Çanakkale Bedir gibi
Toprakta aynı dert
Ağaçta yaprakta aynı dert
Kış gelir karlar kefenleri
Bahar gelir bahçeler dolusu açar gül
Güllerle açar Çanakkale aslanları
Unutamaz onları bu temiz toprak bu mavi gök...

Şu Çanakkale Bedir gibi
Hilalin yızdız yıldız nurları
Çanakkale aslanları
Onlar bu korkak asra güneş gibi örnek
Sorulur onlara nedir gül gibi yaşamak gül gibi ölmek

Hilalin yızdız yıldız nurları
Çanakkale aslanları
Ebabiller gibi Çanakkale aslanları
Geçilir mi çanakkale
Gördüler savaşın şiddetini
Çanakkale aslanları sevinçli
Şehit olma günü bu gün
Başlasın düğün
Sevgiliye kavuşulacak
Zaman savaş zamanı dediler
Ölmek zamanı vatan için

Hilalin yızdız yıldız nurları
Çanakkale aslanları
Ekmeseniz de siz mezarlarına gül
Saraylarında yaşatır onları
Ülkemin üstünden geçen insaflı bulutlar
Bayrakları dalgalandırır
Selam verir onlara serin rüzgarlar...

Hilalin yızdız yıldız nurları
Çanakkale aslanları
Mahşere kadar güneştir onlar
Karanlığa vermezler geçiş
Mahşere kadar bayraktır kanları

Göklerde alkışlanıyor aslanların
Bütün dünya bir olsa da
Geçilmeyen Çanakkalem
Seni anlatırken sevinçli kalem
Çanakkalem yıkılmayan kalem...
Sönmez Rahmani ışık

Göklerde alkışlanıyor aslanların
Bütün dünya bir olsa da
Geçilmeyen Çanakkalem
Zincir mi vurulacaktı Hilale
Mabetler mi çiğnensin
Cehennemle gelseler gelmeyiz dize
En kanlı manzara gül bahçesi bize...
Bin kere ölsek kalkar koşarız kutlu cenge
Bir kaç nursuzun işi mi son vermek soylu ahenge
Sönmez soylu ışık

Zincir vurulacaktı Hilale
Mabetler mi çiğnensin
Ancak secdede eğilir vakarlı başımız
Ateş üstüne ateş çile üstüne çile yağsa üstümüze ister
İnsafsız cehennemi söndürürüz
Sönmez Rahmani ışık

Hilalin yızdız yıldız nurları
Çanakkale aslanları
Aşkla bilenmiş o kınalı kuzular o on beşliler
Toprak sanma o canları savaşır onlar karanlıkla
Mahşere dek yıldızlarla yarışır
Güneşimiz Çanakkale aslanları

Şu Çanakkale Bedir gibi
Sevdik bayrağı
Sevdik vatanı ve namusu...
Unutmayacağız o günü o ezan sesleri gibi sıcak sesleri...
Çağırır bizi hakka o güneş sesler
Unutamayız toprağa can veren o son nefesleri
Yönümüz hakka.

Hamdi Oruç


18 Mart Çanakkale

Bu vatan uğruna binlerce mehmet
Çanakkalede bircan olduğu gündür
Anafartalarda conk bayırında
Binlerce çiçegin solduğu gündür

Ne silah ne bomba kar etti bize
Mehmetcik önünde çöktüler dize
Düşman ordusunu döktük denize
Derelerin kanla dolduğu gündür

Pınarlar kan akar damla içilmez
Yiğidin şanına kıymet biçilmez
Dünya duysun çanakale geçilmez
Zafer türküsünün çaldığı gündür

İki yüzelli bin şehit kanı var burda
Aziz ecdadımın canı var burda
Yüce milletimin şanı var burda
Dünyaya namını saldığı gündür

Medeniyet diyen batı güçleri
Hile aldatmaca asıl işleri
Birkezdaha boşa çıktı düşleri
Aslan pençesinde kaldığı gündür

Koca seyit mehmet çavuşumuz var
Cihanı düşmana eylediler dar
Coşkunoğlu bize tek vatandır yar
Düşmanın dersini aldığı gündür

Ozan Erol Coşkunoğlu


Türkün Destanı

Gün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.
Her karış torağında bin,şehit bir mezar.
Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Sen rahat uyu ey şanlı şehit.
Gölgesinde gölgelen al bayrağın.
Hangi kem göz sana edebilir nazar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Yedi cihana yeter yazdığın destan.
Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.
Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.

Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.
Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.
Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.
Türk milleti aynı destanı yine yazar.


18 Mart Çanakkale

Bulutlar sarmıştı her yanı,
Kapkara bir geceydi,
Yağmur,bardaktan boşalırcasına,
Sağnak gibi yağıyordu,
Yedi düvelin gemilerinden yükselen,
Top,tüfek sesleri,
Her yanı inletiyordu,
Mustafa Kemalin askerleri,
Aslanlar gibi dövüşüyordu,
Ve Çanakkale kahramanca,
Düşmana selam veriyordu,

Kükrüyordu tepeden,
Mustafa Kemal,
Vatanıma ayak basacaksa düşman,
Yaşamanın ne gereği var,
En son nefer ölünceye kadar,
Dövüşeceksiniz aslanlar,
Görecek bütün dünya,
Ne aslanlar doğururmuş,
Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.

Ali Osman Yılmaz


Çanakkale Destanı

Bir aslan kesildi Türk neferi,
Kuran ile coştu yürekleri,
Salavat getirdiler kan gölünde,
Ölürken gülüyordu nur yüzleri,
Böyle yazıldı, Çanakkale destanı.

Yarabbi bu ne kükreyiş, şahlanıştı,
Üşüşen gecelerde, top, gülle sesleri,
Dövüyordu, duatepe, narlıdereyi,
Yağıyordu, siperde el, kol, sağanak sağanak,
Böyle yazıldı Çanakkale destanı.

Düşman Çanakkale boğazını alacaktı,
Gece son dualarını ettiler ecdadım,
Biliyorlardı, vatanı için şehitlik fermanını,
Günlerdir çarpıştı, aç, susuz gövdesiyle,
Böyle yazıldı Çanakkale destanı.

Donanma gemileri, sardı dört bir yandan,
Hakkı binbaşının döşediği mayınıyla,
Ya Allah deyip, Seyit onbaşının topuyla,
Bozguna uğradı, Türk’ün al bayrağıyla,
Böyle yazıldı Çanakkale destanı.

Yok, sayıyorlardı Osmanlıyı,
Bir güneş doğuyordu, ufuktan,
Ülkü mitralyözüyle parlayan, Kemal,
Askeriyle ölüme susamış, Mustafa Kemal,
Böyle kuruldu, Çanakkale destanı.

Cephede uçuşuyordu, mermiler sinsice,
Mehmetçik taşıdı, yaralı İngiliz’i,
Konuk severdi kalpleri, öyle nazikti ki,
Süngüsüyle yol aldı, ya Muhammed adıyla,
Yere düşmeyen, ay yıldızlı sancağıyla,
Böyle taşındı, Çanakkale destanı.

On yedilik delikanlılar, nöbet başında,
Kınalı Hasan, kurban olmuş istiklal yoluna,
Nice Mehmetler fedadır vatan uğruna,
Ecnebiler basmasın, benim toprağıma,
Böyle anıldı, Çanakkale destanı.

Son loş ışıklarda, buruşuk kalan mektuplar,
Sevdiğinin işlediği, nakışlı mendilleri,
Çanakkale türküsüyle, sallanan tespihler,
Kaderiyle, cepheden dönemeyen yiğitler,
Böyle yazıldı, Çanakkale destanı.

Başı dik onuruyla, biz tek milletim dediler,
Bayrağına kem gözle bakanı, yok ettiler,
Ser verip sır vermediler, varız dediler,
Mahşere kadar, yurda emanet ettiler,
Böyle yazıldı, Çanakkale destanı.

Atatürk’ün yılmadan üstün planıyla,
Yere düşüp, tozlu kanlı gömleğiyle,
Atalarımın, zorlu uslanmaz gayretiyle,
Ümitlerde tükenmeyen zaferiyle,
Böyle yazıldı Çanakkale destanı.

Çoğalmış cesetlerle, duvar örüldü çelikten,
Mavzere yenilmedi, serhat gücüyle,
Şimşekler gibiydi, kor yanan imanıyla,
Cennetti bastığı yerler, Türklük nidasıyla,
Böyle yazıldı Çanakkale destanı.

Yıllar uzadı, çılgın alaca karanlıkta,
Kahramanca, vuslatla dönmem dediler,
Bir öfkeyle, ya istiklal ya ölüm,
Hepsi melek olup uçtular, ölümsüz ruhuyla,
Böyle yazıldı, Çanakkale destanı.

Canla kurulan hak Cumhuriyetiyle,
İstikbaliyle, kurtulan bugün Çanakkale,
Yüzümüzü güldüren, egemenlik miğferiyle,
Vatanı için şehit düşen Mehmediyle,
Böyle yazıldı Çanakkale’de Türk’ün destanı.

Yaşar Duymuş


Çanakkale Geçilmez

Şeytanlar birleşerek dört bir koldan sardılar
Türk'ü tanımadılar, kolay lokma sandılar.

Göz koymuşlar alçaklar meğerse yurdumuza
Kürt 'ü Çerkez 'i Laz 'ı koştuk omuz omuza.

Girdiler boğazlara, kendilerinden emin
Düşünmedi küstahlar, bu millet etmiş yemin.

Boğazlar ki Vatanın vazgeçmez tapusudur
Asla Geçilemeyen güvenlik kapısıdır.

Etten duvar Mehmetçik tek vücut ve tek yürek
Düşmana karşı durdu; " Allah Allah " diyerek..

Öyle çetin savaş ki, kol, gövde, bacak yerler
Gökten mermi yağıyor, kanla dolmuş siperler.

Adeta mahşer yeri candan serden geçilmiş
Ya İstiklal Ya Ölümdiye kasem içilmiş.

Aslan Seyit onbaşı; bir orduya bedeldi
Attığı o dev mermi koca gemiyi deldi.

Düşman gemisi battı boğazda yavaş yavaş
Şükürler olsun Rab`bim kazanılmıştı savaş

Allah`ın bir lütfu bu şaştı tüm Dünya alem
Nasıl anlatabilsin yazamaz susar kalem

Üçyüz bin şehit verdik, düşün bir dile kolay,
Var mı eşi benzeri var mı böyle bir olay.

Türk Milleti minnettar tarih yazdı yiğitler
Bu ne büyük destandır ölmez aziz şehitler.

Ey kudurmuş küstahlar " Türk'e kefen biçilmez "
Aklınızda bulunsun ÇANAKKALE GEÇİLMEZ".

Turgay Ata


ÇANAKKE'DE TEK YÜREK

ÇANAKKALEDE TEK YÜREK
Ölüm kadar durgundu hep Çanakkale’nin derin suları
Ama bugün bir hırçındı dalgalar.
Sanki haber getirir gibi çarpıyordu büyük kayalıklara
Mehmetçik surların dibinde;aç,susuz,uykusuz nöbetteydi
Gece gündüz demeden.
Nasıl uyurdu düşman pusuda iken
Nasıl uyurdu vatanın semaların da barut kokuları varken.
Top,tüfek süngü fazla olmasada,
Tüm düşman ordusuna bedel kocaman yürekleri vardı.
Derken düşman gemilerinin sesleri duyuldu
Vatanın aziz sularında.
Komutan geçti ordunun başına;
ALLAH bizimledir korkmayın aslanlarım.
Yüzlerce asker değil, tek vücut, tek yürek ,tek iman vardı.
Ya ALLAH dedi komutan Ya ALLAH
Yağmur gibi kurşun yağıyordu,
Kan gölüne dönmüştü her yer
Güç ver Ya Rabbi güç ver, dedi Seyit onbaşı.
Öyle bir güç verdiki imanı kaldırdı koca mermiyi,
Koydu topa
Vurdu gemiyi direğinden
Sanki yer oynadı yerinden.
Korktu düşman türkün yüreğinden, geldikleri gibi gittiler.
Zafer Türk’ündü bayram etti mehmetçikler
Yine tek yürek vardı orduda,tek iman
Düşman geçemedi boğazdan
Sonra tek tek şehadetler yükseldi semaya
Ölüme yakın dudaklardan.


Bir zafer türküsü

Bir zafer türküsü söyle
İçinde olsun Çanakkale
Destanlar yazmış neferlere
Selam olsun her birine

Dünya gördü bir kere
Çanakkale geçilmez diye
Binlerce can verilse de
Değer sana Çanakkale

Savundu seni canı ile
Mermisi yok süngü ile
Gülleler başlarına düşse de
Vermediler seni düşman eline

Atatürk ölmeyi emretti size
Şehitlik mertebesi ne mutlu size
Bütün dualar şehitlerimize
Savundular seni Çanakkale

Olmak isterdim O şehitler içinde
Vatan için can vermek nasip olsa bize
Ziyaret etmek borç üzerimize
Yatıyor şehitlerimiz Çanakkale’de

Bu ülke onlardan bize hediye
Canlarını verdiler namus önemli diye
Kanla boyanan denize
Döktüler düşmanı Çanakkale’de

Gönderen: Bayram Aşkın


Çanakkale Geçilmez!

Bir yanı Anadolu,
Bir yanı Gelibolu,
Kutlu bir deniz yolu,
"Çanakkale geçilmez!"

Dağı, taşı, tepesi,
Denizi, gök kubbesi
Bir devrin kitabe’si..
Çanakkale geçilmez!

Her Türk gidip görmeli,
Şavk’ına yüz sürmeli,
Bu şuur’a ermeli,
Çanakkale geçilmez!

Her 18 Mart günü,
Şaha kaldır gücünü..
Duyulsun Türkün ünü!
Çanakkale geçilmez!

Her çukuru can dolu,
Her tepesi şan dolu,
Öyle bir iman dolu,
Çanakkale geçilmez!

Dostça gelen buyursun,
Hainler geri dursun!
Binlerce plan kursun;
Çanakkale geçilmez!

Bu söz o gün bir hiç’ti,
Türkler bu andı içti,
Bu söz tarihe geçti,
Çanakkale geçilmez!

Fransa, İngiltere,
Anzak denen kefere,
Yüklense de bin kere,
Çanakkale geçilmez!

Anlatılmaz bir çağ’dı,
Şarapnel’ler bir dağ’dı,
Tonlarca mermi yağdı,
Çanakkale geçilmez!

Seddül-bahir, Kumkale,
Anafartalar hele..
Her siperi bir kale,
Çanakkale geçilmez!

Düşmanın donanması,
Mitralyözü, bombası,
Bir cehennem sonrası,
Çanakkale geçilmez!

Gündüzler vahşet kustu,
Geceler bir kâbustu..
Binlerce nefer sustu,
Çanakkale geçilmez!

Bu Millet korku bilmez!
Yiğitliği ölçülmez,
Savaşta da küçülmez,
Çanakkale geçilmez!

Bir keşif tayyare’si,
Birde mayın gemisi.
İman gücü gerisi,
Çanakkale geçilmez!

Topa karşılık mavzer,
Erzak, mermi ne gezer!
Süngüler sınır çizer,
Çanakkale geçilmez!

Koca Seyit Onbaşı,
İnletti dağı taşı,
Ters yüz etti savaşı,
Çanakkale Geçilmez!

Türk ezelden mücahit;
Ya gazidir, ya şehit!
Allah’ım buna şahit;
Çanakkale geçilmez!

Şu Boğaz’a iyi bak,
Ay Yıldızlı Al Bayrak,
Türkiye’dir bu Toprak!
Çanakkale geçilmez!

Çanakkale Kapısı,
Hak katından yapısı..
Egemenlik Tapusu!
Çanakkale geçilmez!

Korkumuz yok savaştan,
Gerekirse bu destan,
Yazılır yeni baştan,
Çanakkale geçilmez!

Bir gün hortlarsa zulüm,
Kükreriz yine gülüm..
"Ya istiklal, ya ölüm!"
Çanakkale geçilmez!

Mehmet Yaş


Çanakkalede Yazılan Destan

Dünyanın gücü siperlerin tam üzerinde,
Yağmur olmuş yağıyor çelik gülle üstüne.
Mehmetçiğin gururu canından bile öte,
Bir destan yazıyor kanıyla, Çanakkale'de.

Vatan her şeyden önce dedi, gitti cepheye,
Toprağı namus bildi, değişmedi bir şeye,
Kan, göz yaşına karıştı, döndü azgın bir sele
İman gücü destan yazdı dağlara, Çanakkale'de,

Conk bayırı, Gelibolu, Arı burnu, askere mezar
Dua etti nineler, dedeler, Askere değmesin nazar,
Salih Çavuş gücünü ile, İngiliz'e mezarlar kazar
Çıplak ayak, aç karınla destan yazıldı, Çanakkale'de.

Çanakkale boğazından geçmeyecek düşmanlar,
Mezar olacak İngiliz'e Fransız'a, bu azgın sulara
Böyle bir destanı bir TÜRK, bir ALLAH yazar
Binlerce Mehmetçik Şehit, yatıyor Çanakkale'de,

Önde Atatürk, hep birlikte çıktı Mehmetçik yola,
Çarık çizme, yalınayak, Çanakkale; de girildi koya,
Savaştı genç ihtiyar, kan gölünde vermeden mola,
Yol vermedi düşmana, geçit yoktu Karadeniz'e.

Ölmez o günleri görmedi sadece duydu dinledi,
Şehitliğe gitti onlara, yürekten binlerce dua eyledi
Beraber yatan, Türk'ü Laz'ı, Çeçen'i ve Kürt'ü gördü
Bir Destan yazılmıştı dünyaya örnek Çanakkale'de.

Selahattin Ölmez


EY KAHRAMAN TÜRK ORDUSU

Çanakkale için akan kanlar
Denizdeki dalgalara vurmuş
Türk ordusunun zaferi
Esir milletlere bir umut olmuş
Ey Kahraman Türk Ordusu

Yurdun dörtbir yanından
Toplanmış asker
Bir istiklal uğruna
Canlarını feda etmiş
Çanakkale yolunda
Ey Kahraman Türk Ordusu

FATMA NUR GEDİK


Büyük Zafer

Çanakkale,
Zaferlerin son âbidesi
Çanakkale,
Türk’ün gürleyen sesi.

Çanakkale,
Şahlanan mayam
Çanakkale,
Sürülerle yamyam

Çanakkale,
Oluk oluk kan
Çanakkale,
Can, can, can.

Çanakkale,
Ölüme davet
Çanakkale,
Parça parça et

Çanakkale,
Er meydanı
Çanakkale,
İnsanlığı tanı

Çanakkale,
Mermisiz dipçik
Çanakkale,
Sadece Mehmetçik

Çanakkale,
Er oğlu erler
Çanakkale,
Ölüme çağıran siperler

Çanakkale,
Ağaran sabah
Çanakkale,
"Allah! Allah!"

Çanakkale,
Geçilen Sırat
Çanakkale,
Kurtuluşa berat

Çanakkale,
Küfre kale
Çanakkale,
Tevhîd ile

Çanakkale,
Dillerde tekbîr
Çanakkale,
Allah biir.

Çanakkale,
Düşmana çekilen set
Çanakkale
En görkemli şehadet.

Gönderen: emre AğRaŞ


Duyguların Kalemden Kâgıda Döküldüğü Her Kelime Bir Şiirdir...


 

Şiirler

 
 
Aşk Şiirleri
Sevgi Şiirleri
Duygusal Şiirler
Romantik Şiirler
Ayrılık Şiirleri
Hasret Şiirleri
Gurbet Şiirleri
Özlem Şiirleri
Veda Şiirleri
Bayram Şiirleri
Doğa Şiirleri
Yeni Yıl Şiirleri
Çanakkale Şiirleri
Dini Şiirler
Edebiyat Şiirleri
Gazi Şiirleri
Gelin Şiirleri
Gece Şiirleri
Gün Şiirleri
Dostluk Şiirleri
 
 
 

Güzel Şiirler

 
 
Anne Şiirleri
Baba Şiirleri
Çocuk Şiirleri
Öğretmen Şiirleri
Öğrenci Şiirleri
Cumhuriyet Şiirleri
10 Kasım Şiirleri
19 Mayıs Şiirleri
23 Nisan Şiirleri
30 Ağustos Şiirleri
29 Ekim Şiirleri
Acı Şiirler
Çiçek Şiirleri
Dertli Şiirler
Eğitim Şiirleri
Günaydın Şiirleri
Galatasaray Şiirleri
Güzellik Şiirleri
Görgü Şiirleri
Hayat Şiirleri
 
 
 

Kısa Şiirler

 
 
Atatürk Şiirleri
Arkadaşlık Şiirleri
Asker Şiirleri
Barış Şiirleri
Doğum Günü Şiirleri
ihanet Şiirleri
Nefret Şiirleri
Yalnızlık Şiirleri
Vatan Şiirleri
Damar Şiirler
Bayrak Şiirleri
Bebek Şiirleri
Deprem Şiirleri
Dünya Şiirleri
Evlilik Şiirleri
Güzel Şiirler
Gurur Şiirleri
Güneş Şiirleri
Göz Şiirleri
Hayvan Şiirleri
 

17 Şubat 2019 Pazar

Şiir Sayfamız Şiir Kategorisindeki Aramalarda : Aşk Şiirleri, Sevgi Şiirleri, Kısa Şiirler, Romantik Şiirler, Duygusal Şiirler, Güzel Şiirler Aramalarına Hizmet Sunmak Amacı ile Hizmete Sunulmuştur.

Önemli Not : Sitemizde Bulunan şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve - veya temsilcilerine aittir.

Şiirler - Güzel Şiirler - Kısa Şiirler

- CetSohbet.Com -

CetSohbet.Com Sohbet - Chat ve Sohbet Odaları

   
     
  favorilerime ekle   başlangıç sayfam yap   arkadaşına öner   reklam ver  
   

Günün Sözü:

Bu sabah senin için güneşle uyandım. Yanında değilim ama sevgimi yolladım. Haydi kalk artık aç o güzel gözlerini bak sana kocaman günaydınlar yolladım. Günaydın her şeyim. - Yeni Yıl Mesajları 2015

 
 

Güzel Sözler

 
 
Anlamlı sözler
iyi Geceler Mesajları
Günaydın Mesajları
Doğum günü mesajları
Yeni Yıl Mesajları 2015
 
 
 

Cet Sohbet Bölümler

 
 
Msn indir
Şiirler
Canlı tv izle
Radyo Dinle
Güzel Resimler
 
 
 

Cetsohbet.com

 
 
Fıkralar
Kısa Güzel Sözler
Java Programı indir
mIRC Programı indir
Sitene Sohbet Ekle
 
 

Gazeteler

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Günlük Haberler

 
 
Arkadaşlık Sözleri
Aşk Sözleri
Ayrılık Sözleri
Damar Sözler
Doğru Sözler
Duygusal Sözler
 
 
 

Burçlar

 
 
koç
 
boğa
 
ikizler
yengeç
 
aslan
 
başak
terazi
 
akrep
 
yay
oğlak
 
kova
 
balık
 

Sohbet - Chat - Sohbet Odaları - Google Chrome

CetSohbet.Com ~ Çet Sohbet Sitesi ( Google ) Aramalarında, Sanal Sohbet Odaları - Chat ve,
cet sohbet Kategorilerine Hizmet Prensibi ile Sanal Eğlence için Kurulmuş Olan interaktif Sohbet Platformunu Simgeleyen Arkadaşlık Sitesidir!

Diğer Sitelerimiz : Sohbet Chat